Grupy interwencyjno – patrolowe pełnią dyżur całodobowo, doraźnie patrolując ochraniane obiekty. Natychmiast interweniują na wezwanie otrzymane poprzez system alarmowy. Załoga interwencyjna prewencyjnymi podjazdami eliminuje potencjalne zagrożenia. Obiekty podlegające ochronie posiadają oznakowanie. Pracownicy ochrony bardzo dobrze znają topografie miast co pozwala dotrzeć na miejsce zdarzenia zgodnie z czasem zawartym w umowie. Grupy interwencyjne posiadają kwalifikacje zawodowe, poruszają się oznakowanym samochodem. Podczas pełnienia służby posiadają pełne umundurowanie i środki przymusu bezpośredniego.