Jako Agencja Ochrony zabezpieczamy wszelkiego rodzaju imprezy , od meczy piłkarskich i dużych koncertów po imprezy firmowe i okolicznościowe. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników służb porządkowych i informacyjnych co pozwala nam profesjonalnie zabezpieczyć każdego rodzaju imprezę masową, również o podwyższonym ryzyku. Agenci są przeszkoleni co do technik interwencyjnych, posiadają jednakowe umundurowanie (odpowiednie do charakteru zabezpieczanej imprezy) i środki łączności radiowej. Wszyscy pracownicy posiadają ukończone szkolenie dla uczestników zabezpieczenia imprezy masowej, jak również doświadczenie z innych firm biorąc udział w zabezpieczaniu imprez masowych na terenie całej Polski.

Działaniami pracowników ochrony na danej imprezie kierują osoby posiadające ukończony kurs Kierownika ds. Bezpieczeństwa i posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Są to ludzie z dużym doświadczeniem, cieszący się autorytetem wśród pracowników.

Przed zabezpieczeniem imprezy ,podczas jej trwania i po zakończeniu ściśle współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym.