Świadczymy profesjonalne usługi ochrony osobistej i ochrony VIP. W ramach tych usług gwarantujemy stałą obecność naszych wykwalifikowanych pracowników przy ochranianym Kliencie i zapewnianie mu bezpieczeństwa w wyznaczonym przez niego czasie. Oferujemy ochronę stałą, doraźną i na wezwanie. Przyjmujemy także zlecenia czasowe, w tym prowadzimy ochronę podczas następujących zdarzeń:

  • spotkań biznesowych
  • koncertów, festiwali i innych występów artystycznych
  • wystąpień publicznych, prezentacji, konferencji
  • ochrony podczas rozpraw sądowych
  • zlecenia nietypowe

Do każdego zlecenia od naszych Klientów podchodzimy indywidualnie. Przygotowujemy szczegółowe analizy prawdopodobnych zagrożeń, schematy działań ochronnych i procedury działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

W zależności od potrzeb i uzgodnień, nasi pracownicy ochrony są wyposażeni w różnego rodzaju sprzęt zapewniający pełne bezpieczeństwo Klienta. Zatrudniamy specjalnie przeszkoloną grupę osób specjalizującą się w ochronie osobistej, która pisemnie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z jakimi zapoznała się trakcie wykonywania zadań służbowych. Zajmujemy się także zabezpieczaniem miejsc pobytu naszych Klientów, czy tras ich przejazdów.